Atelier de Lectură Interactivă și Dramatizare

Dragi utilizatori, venim în sprijinul micilor cititori prin susținerea unui Atelier, cu caracter permanent, de Lectură interactivă și Dramatizare, care se va desfășura în fiecare marți, la Secția „Împrumut Carte pentru Copii”. Activitățile din cadrul atelierului vizează școlarii din ciclul primar, având ca principale obiective:

  • exersarea cititului cu voce tare;
  • experimentarea potențialului creativ prin intermediul lecturii;
  • cunoașterea rolului semnelor de ortografie și de punctuație și cum influențează acestea calitatea lecturii;
  • aplicarea tehnicilor de „ars retorica” în funcție de vârsta și nivelul de cunoaștere a participanților;
  • îmbunătățirea abilităților de comunicare și învățare;
  • dezvoltarea limajului verbal, nonverbal și paraverbal;
  • realizarea de exerciții de improvizație, imaginație și gândire logică.
  • exersarea memoriei, sporirea creativității și potențarea concentrării prin exerciții specifice de dramatizare, pornind de la textul lecturat;

Scopul principal al acestui atelier este acela de a dezvolta copiilor abilitățile de lectură și comunicare, de a-i ȋncuraja sǎ se exprime liber ȋntr-un mod coerent și expresiv, ȋntr-un cadru mai puțin formal, dar educativ.