SEARA JAPONEZĂ – SEARĂ DEDICATĂ SCRIITORILOR DE POEZIE JAPONEZĂ Șl CREATORILOR DE ARTĂ JAPONEZĂ – EDIȚIA A III-A