Contribuții românești la îmbogațirea patrimoniului cultural francez