Inaugurarea Fondului de indianistică George Anca – Vineri, 4 mai 2018